Es un tu

Dramatiskā kolektīva CV

Vārmes dramatiskais kolektīvs “Es un Tu” dibināts 2007. gada 13. oktobrī.

Kolektīvā  apvienojušies dažādu vecumu cilvēki, kuriem patīk “dulloties”. Pagasta sabiedriskajā dzīvē viņus nevar nepamanīt.

Katru gadu tiek iestudēta jauna luga: E. Vulfs “Lielinieks Švukte”, M. Horna “Ļaujies un viss!”, E. Zālīte “Rudens rozes”, J. Jurkāns “Ak nauda naudiņa…”

Ar izrādēm kolektīvs ir viesojies daudzos Kuldīgas novada pagastos, kā arī piedalījies Latvijas amatierteātru salidojumā Vītiņos 2009. gadā, Latvijas amatierteātru 12. festivālā Balvos 2010. gadā, amatierteātru festivālā Burtniekos 2011. gadā u. c.

Iestudējumi:

  • A. Grīniece  “Liepas pie baznīcas” 2012. gadā;
  • V. Pumpure “Kaimiņu būšana” 2013. gadā;
  • I. Bauere “Raganas lāsts” 2015. gadā u. c.

Panākumi:

Kolektīva lolojums ir amatierteātru festivāls “Spiets”, kas 2016. gadā notika jau 8. reizi.
2015. gadā iestudētā I. Baueres luga “Raganas lāsts” Kuldīgas novada skatē ieguva 2. pakāpi. Skatē nomināciju “Zelta mats” kā labākā otrā plāna lomas atveidotāja ieguva Agnese Mežiņa par Juzes lomu un Indra Āboliņa par labāko scenogrāfiju.

2017. gadā par izrādi “Tie paši oši” Kuldīgas amatierteātru skatē ieguva balvu “Zelta bize”. Par šo izrādi iegūta arī nominācija “Zelta mats” par režiju un pirmā un otrā plāna aktrišu spēli.

Vadītāji:

  • Lida Čevere