Kuldīgas amatierteātris

Amatierteātra CV

Dibināts 1988.gada 18.novembrī.

Režisore: Dace Priede.

Šobrīd Amatierteātrī darbojas 25 aktieri, kuru vidējais vecums ir 25 gadi.

Ir spēlētas dažādas izrādes – smeldzīgas, pikantas, komēdijas, traģēdijas, bet visu pamatā ir cilvēks, tā individuālā un kopējā, kolektīvā izaugsme.  Nenovērtējama ir Kuldīgas Amatierteātra dalība mūsu pilsētas un novada kultūras dzīves pasākumos. Bez teātra līdzdalības neiztikt pilsētas festivālā „Dzīres Kuldīgā”, kā arī ikgadējās Muzeju naktīs. Priecēti skatītāji arī daudzviet citur Latvijā.

Panākumi

Amatierteātris bijis Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde” dalībnieks.

Repertuārs

Teātra repertuārā ir sešas spēlējošas izrādes. Kā nozīmīgākā  iestudētā izrāde, minama Gunāra Priedes luga „Zilā”, kas guvusi nedalāmu skatītāju mīlestību un atzinību.