Vēveri

Studijas CV

Snēpele ir bagāta ar aušanas tradīcijām. 20. gs. 70. gados aušanas pulciņa mājas bija Snēpeles pamatskola, kur skolotājas Margas Vizbules vadībā aušanas prasmi apguva skolas audzēkņi.

1986. gadā audēju grupiņa iegūst nopietna kolektīva aprises, šis laiks uzskatāms par Snēpeles Tautas lietišķās mākslas studijas “Vēveri” oficiālo pastāvēšanas sākumu.

1998. gada vasarā kolektīvs ieguva Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu. Republikas izstādēs šīs studijas audēju vārdi lasāmi jau kopš 1987. gada. Audējas ar saviem darbiem priecējušsas gan sava pagasta, gan novada ļaudis, piedaloties pasākumos, izstādēs, gadatirgos, kā arī piedalījušās Dziesmu un deju svētku izstādēs.

Studijas vadītājas:

  • Aina Siatkovska