Kurzeme

Kora CV

Kora pirmsākumi meklējami 1949. gadā, kad vijolnieka Levi vadībā darbu sāk jauktais ansamblis.
1952.-1957. gadā kolektīvs darbojies kā sieviešu koris, 1957.gadā tam pievienojies vīru dubultkvartets, kas pēc tam atkal turpinājis darboties atsevišķi.
1959. gadā, apvienojoties sieviešu un vīru koriem, kuri rajona koru skatē abi ieguva pirmās vietas, izveidojas jauktais koris.
1964. gadā koris iegūst “Kurzemes” vārdu.
20.gs. 90.gados koris beidzis pastāvēt.

Panākumi:

1957. gadā kopā ar MTS sieviešu kori izcīnīta 3. vieta republikāniskajā skatē.

Kora diriģenti un vadītāji:

  • Levi;
  • Tonija Bērziņa;
  • Rihards Pelle;
  • Valentīna Skavronska;
  • Dace Kalniņa;
  • Elvīra Salmiņa;
  • Solvita Sējāne;
  • Maruta Grigale;
  • Olita Purviņa;
  • Dagnija Bambāne