Gudenieku suiti

Ansambļa CV

Kolektīva oficiālais sākums meklējams 1965. gadā, kad Gudeniekos Ražas svētkos bija nepieciešams kuplināt pasākuma programmu. Tad pamatskolas skolotāja Lidija Jansone sapulcināja apkārtnes pieredzējušās kāzās un talkās dziedātājas, un bija pirmā uzstāšanās.

Ansamblis kopj kāzu tradīcijas tuvā un tālā apkaimē.  Jāņu svinēšanas tradīcijas izrādītas arī ārvalstīs – Portugālē un Zviedrijā.

Panākumi:

  • atzinība Krievijas Komponistu savienības rīkotajā Starptautiskajā folkloras festivālā 1984. gadā;
  • dalība latviešu filmu tapšanā “Dzīvīte” un “Cerību lauki” 1987. gadā;
  • dalība režisora Viestura Kairiša filmas “Kāzas” tapšanā 1999. gadā.

Vadītāji:

  • Lidija Jansone