DimDari

Deju kolektīva CV

Vārmes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “DimDari” dibināts 2010.  gada 1. oktobrī.
2015. gadā kolektīvā dejo 8 pāri.
Kolektīvs uzstājies dažādās Latvijas pilsētās, kā arī Turcijā.

Panākumi:

  • 1. pakāpe Kuldīgas apriņķa deju skatē, iegūstot ceļazīmi uz XXV Vispārējiem latviešu dziesmu un XV deju svētkiem 2013. gadā

Vadītāji:

  • Zita Serdante