Vēja zvani

Ansambļa CV

Laidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Vēja zvani” dibināts 2010.gadā.
Ansambļa idejas autore – Daiga Botsmane.

Vadītājas:
Sandra Strazdiņa
Dagnija Šteinberga