Solem

Ansambļa CV

Vokālais ansamblis “Solem” veidojies līdztekus ar jauniešu kori “Meloss”. Jauktais ansamblis pirmo reizi datēts 2005. gadā, kad veiksmīgi piedalās konkursā “Jaunās Zvaigznes”. Nosaukumu “Solem” tas iegūst 2008. gadā.

2010. gada pavasarī ansamblis „Solem” iestājas Latvijas Vokālo ansambļu asociācijā

Panākumi:

  • 2. pakāpes diploms 1.Starptautiskajā Baltijas valstu Vokālo ansambļu konkursā 2006. gadā;
  • 1. pakāpes diploms 24.Vispārējo Dziesmu un Deju Svētku skatē 2008.gadā;
  • 3. vieta 1.Latvijas Jaukto vokālo ansambļu konkursā grupā “Ansambļi ar dalībnieku skaitu no 7–16 dziedātājiem”;
  • 1. vieta Latvijas Jaukto vokālo ansambļu konkursā 2011. gadā

Vadītāji:

  • Vita Čakle
  • Kristīne Afanasjeva