Īvandes sieviešu ansamblis

Ansambļa CV
Īvandes sieviešu ansamblis dibināts 2006. gada 10. janvārī. Pseidonīms – Īvandes lakstīgalas.
Ansamblis piedalās novada skatēs. Koncertē savā un kaimiņu pagastos.

Vadītāji:

  • Zane Lase