Atbalss

Ansambļa CV

Vārmes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Atbalss” dibināts 1998. gada 28. martā.
Tas ir pagasta vecākais un nopelniem bagātākais kolektīvs.

Koncertējis Latvijā, Vācijā, Slovākijā, Zviedrijā, Holandē, Dānijā, Itālijā, Krievijā, Igaunijā, tādejādi veicinot sava pagasta un Latvijas atpazīstamību ārpus valsts robežām.

Panākumi:

  • 2.vieta “Garīgo dziesmu konkursā” Rīgā 2005. gadā;
  • 1. pakāpes diploms Kurzemes novada vokālo ansambļu skatē  2008. gadā;
  • 6. vieta Latvijas jaukto vokālo ansambļu skatē 2010. gadā;
  • 5. vieta sakrālās mūzikas konkursā Anglikāņu baznīcā;
  • 6. vieta Latvijas jaukto vokālo ansambļu grupā fināla konkursā XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku ietvaros 2013. gadā.

Vadītājas:

  • Stella Pavloviča
  • Inese Krūmiņa