Diskotēka "Ventas dzirkstis"

Diskotēkas CV
 1975. gadā Kuldīgas Kultūras namā dibina strādājošās jaunatnes klubu “Ventas dzirkstis”, kas ienesis jaunas dvesmas ne vien Kuldīgā, bet arī visā Latvijā
“Ventas Dzirkstis” bija viena no pirmajām diskotēkām Latvijā, kas popularizēja diskotēkas idejas izplatību valstī. Sākumā diskotēka tika organizēta kā muzikāla kafejnīca ar koncertlekcijām, vakara viesiem un dejām, vēlāk – jau kā koncertuzvedumi ar kustību grupu elementiem.
Sākot ar 1978. gadu, tapa programmas horeogrāfes Ilonas Garokalnas vadībā. 80. gados publikai tika piedāvātas “Disko video show” programmas.
Kopumā diskotēkā, kas pastāvēja līdz 2000. gadam, darbojušies aptuveni 400 cilvēku.
2015. gadā ar vērienīgu pasākumu tika atzīmēta 40. gadskārta.
Panākumi:
  • 1.vieta republikas diskotēku skatē 1981. gadā
Kluba vadītājs – Viesturs Liepiņš.